background background

Betzder

16.11.2022 Logement - Konferenz zu Betzder mam Henri Kox

Konferenz mam Henri Kox,
Wunnengsbauminister
Wéi schafe mir méi bezuelbare Wunnraum?
Am Kader vun der “Stratégie nationale du Logement abordable”


19:00 | Al Kierch
10, rue d’Olingen | Rued-Sir