background background

Betzder

Fernande Klares-Goergen

  • Betzder
  • Fernande KLARES-GOERGEN, 65 Joer : Ech si bestuet, hunn 3 erwuesse Jongen a wunnen zënter 34 Joer zu Betzder. Ech hunn am soziale Secteur geschafft, dofir leie mir Theme wéi Kannerbetreiung, Jugend, sozial Kohesioun an den 3. Alter ganz besonnesch um Häerz. Ech hunn 12 Joer Erfarung am Gemengerot, am Schäfferot, a verschiddene Kommissiounen an am Virstand vum Jugendhaus.