background background

Betzder

Jim Meisch

  • Rued Sir
  • Jim Meisch, 69 Joer : Ech si bestuet mam Danielle Bomb an hunn 2 erwuesse Kanner. Iwwer 30 Joer hunn ech am Naturmusée als Botaniker geschafft a mech em Beräicher wéi Aarten-, Naturan Ëmweltschutz, Biodiversitéit an Ekologie gekëmmert. Ech sinn als Conseiller an der Gemeng an a verschiddene Kommissiounen engagéiert. Mir ass d’Erhale vun der Biodiversitéit, mee och bezuelbare Wunnraum an nei Wunnforme fir den drëtten Alter wichteg.